O NÁS

INTERGRAM je nezávislá agentura sdružující výkonné umělce a výrobce audiovizuálních záznamů, pro které spravuje autorská práva. Je jedním ze šesti kolektivních správců působících v České republice.

Naší hlavní činností je udělování licencí k využívání hudební tvorby, tedy primárně jejího vysílání v rozhlase, televizi a na internetu. Od vysílatelů za udělení licence vybíráme smluvní poplatky, které následně rozdělujeme českým i zahraničním interpretům. V tom je podstata kolektivní správy – pro umělce a výrobce na českém trhu sloužíme jako subjekt, který je jimi pověřený k vyjednávání těch nejlepších podmínek s případnými uživateli jejich práv.

Média se bez našeho zprostředkování v podstatě nedokáží obejít, protože v praxi je pro ně nemožné mít uzavřenou smlouvu s každým interpretem a výrobcem, jehož díla vysílají. V současnosti takto zastupujeme kolem šesti set tisíc subjektů. Zároveň by pro samotné umělce a výrobce bylo též prakticky nemožné vyjednat si podmínky se všemi vysílateli na území ČR, a tak využívají kolektivní správy jako svého vlastního administrativního tělesa.

Další velkou skupinou subjektů, kterým poskytujeme licenci k užití autorských děl námi zastupovaných výrobců a umělců jsou licence za provozování veřejných produkci. Jsem spadají například restaurace či bary, které svým zákazníkům dokreslují atmosféru podniku televizním či radiovým vysíláním. Pokud bychom jim licenci neudělili, nemohli by vysílání používat ke komerčním účelům. Finanční prostředky vybrané tímto způsobem také rozdělujeme stejným modelem, jako ty vybrané od vysílatelů. Dobrou zprávou pro české provozovatele je fakt, že poplatky za licenci jsou na našem trhu mezi těmi nejnižšími v celé Evropské unii.

Kolektivní správa má dlouhou historii – autorské právo jako samostatná disciplína se v Evropě začalo rozvíjet koncem osmnáctého století. Jeho první právní úprava vznikla ve Francii v roce 1791, kdy Ústavodárné shromáždění přijalo dekret na ochranu autorských práv. Ten se týkal dramatických a hudebních děl, posléze přibyla i slovesná a výtvarná díla. Prvním mezinárodním dokumentem, který autorskoprávní problematiku řešil, byla Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886. Ta byla postupně revidována a na našem území se stala platnou po vzniku samostatného Československa. Ještě než nově vzniklý stát v roce 1919 vytvořil samostatný autorský zákon, vznikl Ochranný svaz autorský. Vzal si za úkol chránit nedivadelní provozovací práva k dílům hudebním a stal se tak prvním tuzemským správcem kolektivních autorských práv. Po roce 1989 byl autorský zákon několikrát novelizován, aby byl v souladu s právem Evropské unie. Zároveň bylo zrušeno zákonné ustanovení, které se do té doby věnovalo organizacím autorů a výkonných umělců. INTERGRAM vznikl na základě novelizovaného autorského zákona v roce 1990.

V loňském roce vybral INTERGRAM přes půl miliardy korun, z toho 140 milionů zaplatila média za využití licencované hudby a dalších 230 milionů bylo vybráno za veřejné užití těchto děl. Hlavním zdrojem informací je databázové zpracování a tracking potřebných dat, což činí výpočetní technologie středobodem naší činnosti. Proto také aktuálně pracujeme na kompletně novém informačním systému a připravujeme důkladnější monitoring s využitím umělé inteligence.

Naše IT oddělení v současnosti zaměstnává přes dvě desítky odborníků. Aktuálně je IT oddělení rozděleno do dvou pracovišť – jedno sídlí v Klimentské ulici na Starém městě a druhé v karlínské Pernerově ulici. V Klimentské pracovníci našeho IT připravují databázové systémy, API rozhraní a zpracovávají data. Vývoj nového informačního systému pak má na starosti pobočka v Karlíně přímo ve Fóru Karlín.